BREINCAFEE'S VOOR MENSEN MET NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL.

Het Breincafé is een trefpunt voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), hun partners, familieleden, mantelzorgers, professionals en overige geïnteresseerden. Vanaf april wordt het Breincafé georganiseerd in drie Zuid-Limburgse plaatsen, Sittard, Brunssum en Maastricht. Iedere maand vindt het Breincafé plaats en iedere keer komt een ander  thema aan bod.

Wat is Niet Aangeboren Hersenletsel?
NAH kan ontstaan na bijvoorbeeld een beroerte, ongeval hersentumor of na reanimatie. Jaarlijks krijgen naar schatting 130.000 mensen in Nederland een vorm van NAH. De meeste patiënten herstellen nooit helemaal. Gedragsverandering is een van de meest voorkomende gevolgen van hersenletsel. Daardoor raakt hersenletsel niet alleen de patiënt, maar ook diens naaste omgeving.
 
Hersenletsel heb je niet alleen, hersenletsel heb je samen.
Na de eerste verwarrende periode nadat hersenletsel is ontstaan, komen de vragen en de onzekerheid. Het is gebleken dat het mensen heel goed doet om met anderen die hetzelfde hebben meegemaakt, te praten. Bij het Breincafé kan dat! In een plezierige en informele sfeer worden maandelijks wisselende onderwerpen besproken. Het accent ligt op contact, herkenning en voorlichting. Het Breincafé is een ontmoetingsplaats waar begrip is voor elkaar en waar je niet steeds hoeft uit te leggen wat er aan de hand is.
 
Waar en wanneer?
Het Breincafé in Sittard vindt plaats iedere eerste maandagavond van de maand in het Activiteitencentrum, Wielewaalstraat 1, 6135 EN Sittard.
Het Breincafé in Brunssum vindt plaats iedere tweede maandagavond van de maand  in het Activiteitencentrum, De Insel 18, 6442 AJ Brunssum.
Het Breincafé in Maastricht vindt op de derde maandagavond  plaats in het Activiteitencentrum, Symphoniesingel 60, 6218 AA Maastricht.
Het begint iedere keer om 19.30 uur en is om 21.30 uur afgelopen. Aanmelden vooraf is niet nodig en de deelname is gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening.
 
Verdere informatie.
Na de openingsavonden in april zullen in de drie locaties de volgende onderwerpen aan bod komen: verkeersdeelname met NAH, ergotherapie en hulpmiddelen, medicijngebruik, mantelzorgondersteuning. Voor het hele programma, kijk op http://limburg.cvaregio.nl/  
 
Wie zijn er bij betrokken?
Het Breincafé wordt georganiseerd door vrijwilligers. Zij krijgen hierbij ondersteuning van CVA-vereniging Samen Verder, de Vereniging Cerebraal, de steunpunten Mantelzorg in Zuid-Limburg, SGL en MEE Zuid-Limburg.
 

Categorie: Handige tips