STICHTING KOMPAS NEDERLAND

Misericordestraat 33, 6211 XH Maastricht

043-3219149, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

AAN: Geadresseerde.

Maastricht, 2 april 2014

Betreft: Uitnodiging voor het bijwonen van twee natuurbijeenkomsten over het

opkweken van bloemen, groenten en kruiden.

Beste mensen,

Stichting Kompas Nederland, Bureau Europa, CNME en Stichting Cultuurfront Europa hebben het initiatief genomen om te komen tot een Tuin op Hoogte in het Frontenpark te Maastricht.

Het doel van dit initiatief is om mensen met een beperking of chronische ziekte kennis te laten maken met natuur, milieu en duurzaamheid.

Middels deze Tuin op Hoogte willen wij een modeltuin creëren die goed bereikbaar, toegankelijk en hanteerbaar is.

Het is de bedoeling dat de Tuin op Hoogte een ontmoetingsplek wordt van mensen die gezamenlijk willen tuinieren en gezellig bijeen willen komen.

Momenteel wordt hard aan de aanleg van de tuin gewerkt. Wij hopen dat de Tuin op Hoogte in mei/juni 2014 gereed is. Wij zullen u dan zeker uitnodigen voor de opening.

Echter we kunnen nu al aan de slag. Graag willen wij u nu reeds uitnodigen voor deelname aan twee natuurbijeenkomsten. Onder leiding van tuinontwerper Martin Wientjens gaan we samen bloemen, groenten en kruiden kweken.

Zonnebloemen, Afrikaantjes, tomaten, paprika's, etc. en diverse kruiden gaan we samen kweken.

Na een grondige uitleg hierover gaan we samen de zaden zaaien in potjes. U krijgt deze dan mee naar huis om ze op te vensterbank te zien groeien. Lukt het niet om ze mee naar huis te nemen dan kunt u de plantjes ook in de kweekkas bij ons achterlaten waar ze dan ook verder kunnen groeien.

Nadat de plantjes groot genoeg zijn kunt u ze in uw eigen tuin/balkon planten. Het is natuurlijk ook  leuk om de plantjes gezamenlijk in de Tuin op Hoogte te planten.

De eerste bijeenkomst is vrijdag 25 april 2014 van 14.00 uur tot 16.00 uur in de toegankelijke kweekkas bij de Natuurtuinen Jekerdal, Drabbelstraat 7, 6212 XL Maastricht.

Er wordt uitleg gegeven over de Tuin op Hoogte. Daarna wordt uitleg gegeven over bloemen en groenten en we gaan samen deze dan samen zaaien en kweken.

De tweede bijeenkomst is vrijdag 9 mei 2014 van 14.00 uur tot 16.00 uur in de toegankelijke kweekkas bij de Natuurtuinen Jekerdal, Drabbelstraat 7, 6212 XL Maastricht. 

Er wordt dan uitleg gegeven over diverse kruiden en we gaan deze dan samen zaaien en kweken.

Geef u snel op voor deze twee natuurbijeenkomsten.

Dat kan bij peter Vrehen: telefoon: 043-3219149 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

We vragen voor de materiaalkosten een bijdrage van E 3.00 per persoon per bijeenkomst.U kunt deze bijdrage ter plekke aan ons voldoen.

Hartelijk groet,

Stichting Kompas Nederland.

  

                              

 

Nieuws

 

AAN: De deelnemers van Stichting Kompas Nederland

Maastricht, 2 april 2014

 Betreft: Een donatie voor Stichting Kompas Nederland

 Beste deelnemer,

''Actief voor mensen met een beperking of chronische ziekte'', dat is de kern van Stichting Kompas Nederland. Ruim 400 deelnemers doen een beroep op de stichting.

Stichting Kompas Nederland biedt verschillende activiteiten aan zoals: Culinair Kompas, samen koken, bewegingsoefeningen, bewegen met muziek, toneel, kunst van het kijken, samen wandelen, computerondersteuning, etc.

Daarnaast geven wij op maat gerichte hulp in de vorm van informatie en assistentie bij het regelen van voorzieningen en tevens bij administratie.

Stichting Kompas Nederland is er voor iedereen. Dat willen we graag zo houden.

Stichting Kompas Nederland onderscheidt zich door haar kleinschaligheid, gelijkwaardigheid en creativiteit. Van samen eten tot toegankelijk wandelen, van onbevangen kijken naar kunst tot het spelen in een theatergroep.

Kijk ook eens op onze website: www.kompasnederland.nl of bezoek onze facebook pagina:

kompas nederland, stichting.

Met deze brief willen wij u vragen om donateur te worden of te blijven van Stichting Kompas Nederland.

Elke donatie, groot of klein, is meer dan welkom. Met uw donatie kunnen wij mede de kantoorbenodigdheden, postzegels, fotokopieën, huur kantoorruimte, verzekeringen, etc betalen. 

Hiermee maakt u onze huidige en toekomstige activiteiten mogelijk.

U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer: NL03RABO0131382039 t.n.v. Stichting Kompas Nederland te Maastricht o.v.v. Donatie 2014.Wij hopen te mogen reken op uw steun!

Hartelijke groet,

P. Vrehen, voorzitter  

 

Nieuws

Bijlagen:
Bewaar het bestand Inzicht 1-2014.pdfInzicht 1-2014.pdf[ ]3042 kB

Nieuwsblad InZicht nummer 1-2014, met veel interessante artikelen.

Klik op de bijlage.

Nieuws

 

MELDPUNT STICHTING KOMPAS NEDERLAND EN PGBM.

 Sinds dit jaar zijn PGBM en Kompas gestart met een Meldpunt. U kunt hier terecht met al u vragen en problemen in het kader van wonen, zorg, werken, leren, sport, vrijetijdsbesteding, dagbesteding, toegankelijkheid, inclusieve samenleving, mobiliteit, communicatie, hulpmiddelen en vervoer. Ook willen we graag uw klachten horen rondom de WMO, AWBZ, zorgverzekering, WIA/Wajong en eventuele ontoegankelijkheid van uw omgeving.

 We willen u ondersteunen bij uw vragen, problemen en/of klachten. We luisteren naar uw verhaal, geven u informatie en/of verwijzen u door naar een expert binnen onze eigen organisaties of naar een andere organisatie of persoon.

 Als vrijwilligersorganisaties ondersteunen we u met informatie vanuit onze ervaringsdeskundigheid. U bent echter zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van adviezen. Omdat we geen professionele organisaties zijn, kunt u ons niet verantwoordelijk stellen voor de gevolgen van de door uzelf gemaakte keuzes. We proberen u te ondersteunen bij het maken van keuzes. Dit om optimaal te kunnen participeren in de maatschappij, zoveel mogelijk vanuit eigen kracht en eigen regie.

 Graag willen we uw verhalen ook gebruiken als praktijkvoorbeelden naar de gemeente en andere beleidsmakers. Dit doen we altijd anoniem. Uw verhaal wordt niet gebruikt zonder uw eigen toestemming.

 U kunt ons op maandagmiddag en woensdagmiddag tussen 13.00-16.00 uur op verschillende manieren bereiken:

 

Nieuws

Meer artikelen...

  1. welkom

Pagina 1 van 2