Bijlagen:
Bewaar het bestand ParkeerInvalide kaart.pdfParkeerInvalide kaart.pdf[ ]???416 kB
Bewaar het bestand Parkeerplaatsen 2013-2014.pdfParkeerplaatsen 2013-2014.pdf[ ]???2000 kB

Overzicht van alle invalidenparkeerplaatsen in Maastricht

Klik op bijlage boven.

Gehandicaptenparkeerkaart in Maastricht

Per 1 april 2011 zijn gebruikers van een gehandicaptenparkeerkaart in Maastricht vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van parkeerbelasting op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen en betaalde parkeerplaatsen in de openbare ruimte.
Met de gehandicaptenparkeerkaart mag dan drie uur geparkeerd worden met gebruikmaking van de blauwe parkeerschijf. Deze vrijstelling geldt niet in parkeergarages. Ook mag er niet geparkeerd worden op vergunninghoudersplaatsen.

Gehandicaptenparkeerplaats in Maastricht

Betalen:                      Nee
 
Maximum tijd:            Ja, max 3 uur met parkerschijf
 
Betaalde parkeerplaatsen:
 
Betalen:                      Nee
 
Maximum tijd:             Ja, max 3 uur met parkerschijf
 
Bijzonderheden:  

Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Een gehandicaptenparkeerkaart is een toestemming van de gemeente om op een gehandicaptenparkeerplaats te mogen parkeren.

Hebt u een handicap met een permanent of progressief karakter, dan kunt u in het kader van de Wegenverkeerswetgeving in aanmerking komen voor een Europese Gehandicaptenparkeerkaart. Met deze kaart kunt u parkeren op de gehandicaptenplaatsen in de meeste Europese landen. U moet zich echter wel houden aan de regels die gelden voor het land waar u parkeert. De Europese gehandicaptenparkeerkaart is (maximaal) vijf jaar geldig en geldt voor de hele EU.

Voor de aanvraag (ongeacht of de kaart wel of niet toegekend wordt) worden leges in rekening gebracht. De aanvraag wordt door de gemeente doorgestuurd naar het Centrum Indicatiestelling Zorg voor het uitbrengen van een objectief medisch advies. De gemeente volgt dit advies bij de afhandeling van de aanvraag.

Er zijn drie soorten kaarten:

• Bestuurderskaart

Bent u gehandicapt en bestuurt u zelf de auto, dan kunt u een verzoek indienen voor de afgifte van een bestuurderskaart. De aanvrager moet niet in staat zijn zelfstandig meer dan honderd meter aan één stuk te voet af te leggen. Met deze kaart kunt u een auto op een algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeren. De parkeerkaart is niet kentekengebonden, de bestuurder kan dus met elk voertuig gebruik maken van de kaart.


• Passagierskaart

Als u door uw handicap afhankelijk bent van vervoer van anderen, dan kunt u een passagierskaart aanvragen. De aanvrager moet niet in staat zijn zelfstandig meer dan honderd meter aan één stuk te voet af te leggen én voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk zijn van de hulp van de bestuurder. Met deze kaart kunt u op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren. Deze kaart is persoonsgebonden.


• Instellingenkaart

De kaart voor (AWBZ-) instellingen is bestemd voor het vervoer van de bewoners. Deze instellingen kunnen voor collectief vervoer van de bewoners een gehandicaptenkaart aanvragen. Met deze instellingenkaart is het niet meer noodzakelijk om voor iedere bewoner afzonderlijk een kaart aan te vragen.

Parkeerbelasting:
Per 1 april 2011 zijn gebruikers van een gehandicaptenparkeerkaart in Maastricht vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van parkeerbelasting op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen en betaalde parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Met de gehandicaptenparkeerkaart mag dan drie uur geparkeerd worden met gebruikmaking van de blauwe parkeerschijf. Deze vrijstelling geldt niet in parkeergarages. Ook mag er niet geparkeerd worden op vergunninghoudersplaatsen.